Communiceer met je publiek tijdens COVID-19

Hoe communiceer je met jouw publiek in tijden van de coronacrisis?

We leven in een wereld waarin (COVID-2019) het coronavirus ons in de macht houdt. De communicatielijnen verlopen veelal digitaal. Er ontstaan andere wensen en behoeften vanuit je publiek. Maar, bestaan er ook kansen als het gaat om het bereiken van je publiek?